Wizytówka Google    Facebook    Kadra    Aktualności    RODO    Cookies    Kontakt    Lokalizacja    Rejestracja online    Zamów kontakt    OK! Dzwonię!    X

Metoda pracy z dzieckiem wspierając jego rozwój emocjonalny i społeczny. 

Arteterapia

Terapia przez sztukę, inaczej plastykoterapia, przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci:
 • lękowych i nieśmiałych
 • z obniżoną samooceną i zahamowanych
 • nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych
 • zdolnych (często wrażliwych, z wysokim poziomem lęku)
 • niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie
Głównym celem zajęć jest więc rozwój kompetencji emocjonalnych, pogłębianie świadomości siebie i poprawa jakości życia. Walorem zajęć arteterapeutycznych jest fakt, że poprzez twórczą ekspresję w formie zabawowej: 
 • zwiększają wiarę we własne możliwości sprawcze
 • pobudzają i rozwijają wyobraźnię dziecka
 • poprawiają jego komunikację z otoczeniem
 • stymulują twórcze myślenie
 • rozwijają kreatywność dziecka oraz jego zdolność empatycznego rozumienia innych ludzi
 • mają wpływ na rozwój zdolności (często ukrytych), które pomagają dziecku w osiąganiu sukcesów edukacyjnych
W sferze emocjonalnej dziecka: 
 • uwalniają tłumione emocje; lęk, gniew, przygnębienie
 • kształtują umiejętności odkrywania i wyrażania uczuć oraz emocji
 • odblokowują zahamowania rozładowują napięcia
Dzięki terapeutycznym właściwościom zajęć twórczych dzieci: 
 • nabywają większej pewności siebie podwyższa się ich poziom samooceny i samoakceptacji
 • mają okazję przeżyć sukces, zostać zauważone i docenione
Arteterapia, realizując założenia sztuki oraz wykorzystując techniki plastyczne, muzykę, teatr, poezję i taniec, jest metodą:
 • relaksacyjną i odprężającą
 • uwalniającą od wszelkich napięć, zmartwień, stresów i niepokojów
Służy do rozwijania predyspozycji artystycznych (stąd przeznaczona jest również dla dzieci zdolnych) i wzbogacania całej osobowości dziecka.
Podczas wspólnej zabawy twórczej, w atmosferze spokoju, bez obawy o krytykę, dzieci mogą spontanicznie wypowiadać swoje uwagi i odczucia dotyczące wykonywanej pracy. 
Szukaj