Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu testem ADOS 2

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Educata prowadzi diagnozę w kierunku spektrum autyzmu. Diagnoza oparta jest o wystandaryzowane narzędzie ADOS 2 oraz szczegółowy wywiad z rodzicami dziecka. Diagnoza przeprowadzana jest u dzieci od 12 miesiąca życia, które potrafią już chodzić i są w stanie poruszać się samodzielnie po pokoju. 

ADOS-2 jest badaniem, które stosujemy w diagnozowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Narzędzie jest użyteczne do badania zarówno osób niemówiących jak i dobrze posługujących się mową, dla osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu. Za pomocą ADOS nie możemy badać osób z dodatkowymi niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku, słuchu, motoryki. 

W ADOS nie oceniamy ogólnego rozwoju w różnych sferach (np. motoryka, rozwój poznawczy, zmysły), ale oceniamy objawy charakterystyczne dla autyzmu: interakcje społeczne, komunikacja oraz ograniczone, powtarzalne zachowania. ADOS uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM. Badanie testem ADOS 2 trwa 40-60 minut. W tym czasie diagnosta proponuje kolejne aktywności i w zależności od wieku bawi się wspólnie z dzieckiem, rozmawia z dorosłym. Podczas badania z małymi dziećmi w pokoju zawsze obecny jest rodzic lub opiekun. 

Diagnoza przeprowadzana jest równocześnie przez psychologa i logopedę. Jeden ze specjalistów pracuje z dzieckiem, drugi jest obserwatorem i osoba kodującą zachowania dziecka. Wywiad kliniczny prowadzony z rodzicem dziecka oparty jest o wystandaryzowane narzędzie ASRS. ADOS nie jest traktowany jako jedyne źródło informacji w diagnozowaniu. Podstawą stwierdzenia autyzmu u dziecka jest diagnoza lekarza psychiatry. Czas trwania diagnozy (wywiad z rodzicem i diagnoza testem ADOS 2 ) zajmuje około 2 godziny. Po przeprowadzonej diagnozie możliwe jest na wniosek rodzica otrzymanie pisemnej informacji o wynikach diagnozy. 

Diagnoza prowadzona w Poradni Educata obejmuje: 

- spotkanie z diagnostą przeprowadzającym badanie, 
- wywiad z rodzicami/opiekunami, 
- diagnoza testem ADOS 2/kodowanie wyników, 
- omówienie wyników, 
- analizę dokumentacji medycznej 
- jeśli taka istnieje, 
- opracowanie wyników diagnozy.

Więcej informacji? Zadzwoń: 717789222 lub napisz: poradnia(at)educata.pl.
Szukaj