Neuroflow

Diagnoza wyższych funkcji słuchowych - APD

Neuroflow

Warunkiem przeprowadzenia badania jest posiadanie aktualnego badania słuchu (audiogram tonalny). Jeśli chcesz sprawdzić czy u Twojego dziecka występują zaburzenia przetwarzania słuchowego- zgłoś się do naszej Poradni: E-mail: educata.neuroflo@gmail.com Telefon kontaktowy: 661 027 914.

Przed zgłoszeniem dziecka na diagnozę prosimy o zapoznanie się ze szczegółami treningu Neuroflow ATS: https://www.neuroflow.pl oraz z zasadami zachowania reżimu sanitarnego w naszej poradni.
Szukaj