Wizytówka Google    Facebook    Kadra    Aktualności    RODO    Cookies    Kontakt    Lokalizacja    Rejestracja online    Zamów kontakt    OK! Dzwonię!    X

Specjalistyczna pomoc z zakresu doradztwa zawodowego pozwoli na ukierunkowanie dalszej drogi życia

Doradztwo zawodowe

Ofertę kierujemy przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców, młodzieży i osób mających trudność z określeniem własnych potencjalnych mocnych stron i predyspozycji zawodowych, wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, zastanawiającą się nad zmianą dotychczasowego kierunki kształcenia lub zawodu, stających przed koniecznością podjęcia ważnych decyzji zawodowych. Poradnia Educata oferuje:
  • diagnozę predyspozycji zawodowych i mocnych stron
  • konsultacje i pomoc w wyborze drogi edukacyjnej
  • określenie dalszej ścieżki kształcenia i kariery
  • diagnozę własnych zasobów, potencjału poznawczego i osobowościowego w kontekście przydatności do zawodu
  • opracowanie Indywidulanego Planu Rozwoju Edukacyjno – Zawodowego
Szukaj