Edwin Bażański: logopeda

Aktor, logopeda, neurologopeda kliniczny. Doktorant i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. 
Specjalizuję się z pracy nad emisją głosu, wszelkimi aspektami logopedii artystycznej i niepłynnością mowy - pracując metodą dr. Mieczysława Chęćka. 
Jestem trenerem na turnusach terapeutycznych dla osób z niepłynnością mowy organizowanych przez Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania z Wodzisławia Śląskiego organizowanych przez dr. Mieczysława Chęćka. Moja rozprawa doktorska dotyczy emisji głosu jako terapii logopedycznej u osób ze spektrum autyzmu, Zespołu Downa i osób z upośledzeniami.
Wygłosiłem wiele referatów na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Od lat prowadzę terapię z młodzieżą i osobami starszymi. Pracuję nad artykulacją biznesmenów i kandydatów do szkół teatralnych. 
Prowadzę warsztaty z emisji głosu także w aspekcie problematyki neurologopedycznej i metod prezentacji osobistej. Prowadzę terapię w domu pacjenta z afazją.
Szukaj