Wizytówka Google    Facebook    Kadra    Aktualności    RODO    Cookies    Kontakt    Lokalizacja    Rejestracja online    Zamów kontakt    OK! Dzwonię!    X

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces, podczas którego mózg człowieka, odbierając bodźce ze wszystkich zmysłów

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces, podczas którego mózg człowieka, odbierając bodźce ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, węch, smak, dotyk i równowaga) dokonuje ich rozpoznania, interpretacji, selekcji i integracji ze wcześniejszymi doświadczeniami. Prawidłowa integracja wszystkich zmysłów warunkuje adekwatne i efektywne reakcje adaptacyjne na wymogi otoczenia- zarówno ruchowe, jak i myślowe.
Zaburzenia integracji sensorycznej powodują problemy z dostrojeniem się do wymaganej sytuacji, a więc nieprawidłowe, tudzież niepożądane reakcje. 
Dzieci z zaburzeniami tych procesów mają często problemy ze:
 • snem i/lub odżywianiem 
 • koncentracją 
 • zadaniami wymagającymi ruchu (zajęcia W-F, jazda na rowerze itp.)
 • koordynacją i planowaniem ruchu 
 • przetwarzaniem słuchowym 
 • panowaniem nad emocjami 
 • efektywnym uczeniem się nowych umiejętności ruchowych i szkolnych
Terapia przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci z: 
 • zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością, lub podwrażliwością dotykową, słuchową, wzrokową, smakową, węchową, przedsionkową, nietolerancją ruchu i nadruchliwych, niepewnością grawitacyjną, z problemami w planowaniu motorycznym tj. dyspraksją)
 • trudnościami w nauce i specyficznymi trudnościami szkolnymi, jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia 
 • opóźnieniem, lub zaburzeniem rozwoju mowy (np. afazją rozwojową) 
 • opóźnieniem w rozwoju psychomotorycznym 
 • ciążą wysokiego ryzyka, lub z nieprawidłowego porodu
Terapia stosowana jest także wspomagająco w procesie terapeutycznym dzieci z: 
 • autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD i ADD, FAS
 • niepełnosprawnością intelektualną 
 • zespołami genetycznymi 
 • mózgowym porażeniem dziecięcym 
Prawidłową, a co za tym idzie efektywną terapię może zagwarantować jedynie dobrze przeprowadzona diagnoza. Terapeuta powinien mieć ukończony kurs II stopnia SI, lub studia podyplomowe!!!
Szukaj