Z dzieckiem 2 – letnim: 
• gdy wymawia tylko pojedyncze dźwięki zamiast wyrazów, zwłaszcza jeśli w okresie niemowlęcym dziecko nie gaworzyło lub gaworzenie było mało nasilone 
• gdy wymawia dźwięki w taki sposób, że jego wypowiedź jest całkowicie niezrozumiała dla osoby obcej 

Z dzieckiem 3 – letnim:
• gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek t, d, n, l, ś, ź, ć, dź

Z dzieckiem 4 – letnim: 
• gdy zamiast głoski f, w wymawia p, b, h np. fotel → potel lub hotel, żyrafa → żyrapa lub żyraha, wałek → bałek 
• gdy zamiast k, g wymawia t, d np. kotek → totet, mąka → mąta, góra → dóra, kogut → kodut 
• gdy zamiast s, z, c, dz wymawia ś, ź, ć, dź np. samochód → śamochód, zamek → źamek, cukierek → cukierek 
• gdy zamiast r wymawia j np. rakieta → jakieta, krowa → kjowa, drabina → djabina • gdy zamiast c, dz wymawia s, z np. cebula → sebula, słońce → słońse, dzwonek → zwonek, pędzel → pęzel 
• gdy ubezdźwięcznia głoski dźwięczne, np. zamiast b wymawia p, zamiast w wymawia f itd. np. boli → poli, woda → fota, zegar → sekar, dzwoni → cfoni
• gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek (tak jak u 3 – latka) + s, z, c, dz

Z dzieckiem 5/6 – letnim: 
• gdy zamiast głosek sz, rz, cz, dż wymawia s, z, c, dz np. szafa → safa, żaba → zaba, czołg → cołg, dżem → dzem 
• gdy zamiast r wymawia l lub ł np. ryba → lyba lub łyba, torba → tolba lub tołba 
• gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek ( tak jak u 4 – latka) + sz, rz, cz, dż 
• przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy
Szukaj