Nasze dziecko lubi pisać

Dla rodziców - więcej informacji...

1) od 3 roku życia systematycznie rozwijamy jego ogólną sprawność ruchową (koordynację ruchową, równowagę) przez jazdę na rowerze, zabawy z piłką, ćwiczenia gimnastyczne, jazdę na łyżworolkach, pływanie, zabawy ze skakanką, chodzenie po linii, grę w klasy, wirowanie: obracanie się, turlanie, 
2) od 3 roku życia stale doskonalimy jego sprawność manualną przez usprawnianie ruchów palców, wyczulenie dotyku opuszkami palców, ćwiczenie właściwego sposobu chwytania (np. ćwiczenie chwytu pęsetkowego, czyli kciukiem, palcem wskazującym i środkowym), zabawy paluszkowe oraz szycie lalkom ubranek, majsterkowanie, ugniatanie ciasta, robienie pierożków, przypinanie wypranych ubranek klamerkami, nawlekanie koralików i przedziurawionych kasztanów, robienie zabawek na choinkę, malowanie jajek wielkanocnych itp., 
3) uczymy je dostrzegania, zapamiętywania, rozpoznawania i odtwarzania różnych kształtów, figur geometrycznych, 
4) pomagamy przyswoić dziecku pojęcia: pion i poziom, góra i dół, lewa strona i prawa strona – w kontekście otaczającej przestrzeni i w odniesieniu do kartki papieru usytuowanej na blacie biurka, 
5) uczymy je pojęć: w środku, wewnątrz, poza, na zewnątrz, które pomagają w poruszaniu się po ograniczonej przestrzeni kartki,
6) pomagamy mu zrozumieć pojęcia: „przed” i „po”, by kontrolowało kolejność występowania elementów, na przykład kolejność liter w wyrazie i wyrazów w zdaniu, 
7) zachęcamy do utrwalania nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania i kontrolujemy automatyzację ruchów pisarskich: 
8) kreślenie linii z zachowaniem kierunku ruchu: linie pionowe – od góry ku dołowi, linie poziome – od lewej do prawej, 
9) rysowanie kół przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (podobnie jak zapisujemy literę „C”), 
10) zachowanie kierunku ruchu od lewej do prawej strony podczas rysowania szlaczków, pisania wyrazów,
11) uczymy je prawidłowego ułożenia w palcach narzędzia do pisania,
12) już w okresie przedszkolnym podczas rysowania (przede wszystkim szlaczków) dbamy o właściwe ułożenie dłoni i kartki papieru, kontrolujemy i korygujemy od początku nauki pisania kierunek zapisu od strony lewej do prawej, 
13) kontrolujemy poprawność pisania liter i ich połączeń: miejsce rozpoczynania pisania liter i zachowanie właściwego kierunku kreślenia litery oraz łączeń zgodnie z podanymi wzorami, 
14) dbamy, aby dziecko było w dobrym nastroju i wypoczęte, kiedy przystępuje do pisania, 
15) uczymy kontrolowania napięcia mięśniowego, by zapobiegać przemęczeniu ręki piszącej, 
16) uczymy je ćwiczeń relaksacyjnych, 
17) równolegle z przygotowaniem reki dziecka do pisania wzbudzamy jego odpowiednią motywację do posługiwania się pismem (np. poprzez podpisywanie obrazków), pokazujemy, jak poprawnie pisać i pomagamy mu zapisywać wyrazy (obserwując ruchy dorosłego podczas pisania dziecko zapamiętuje je i nabiera chęci do ich naśladowania, a więc samodzielnego pisania), 
18) zachęcamy je do wykonywania praktycznych form pisemnych: podpisywania wszystkich wykonanych przez siebie obrazków, pisania życzeń na kartkach okolicznościowych, pisania wierszy na laurkach, listy zakupów, listów do domowników, pamiętnika, itp., 
19) zwracamy mu uwagę, aby pismo było czytelne dla niego i dla innych,9
20) uświadamiamy mu potrzebę pisania ładnie, czytelnie i estetycznie,
21) zachęcamy je do systematycznych ćwiczeń w kaligrafii do momentu, aż osiągnie satysfakcjonujący poziom graficzny pisma oraz nabierze odpowiedniego tempa i poprawności pisania, 
22) dbamy, by dziecko utrwaliło prawidłową pozycję ciała podczas pisania.
* - na podstawie: 
„Uczeń z dysleksją w domu” - M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Różyńska
Szukaj