Wizytówka Google    Facebook    Kadra    Aktualności    RODO    Cookies    Kontakt    Lokalizacja    Rejestracja online    Zamów kontakt    OK! Dzwonię!    X

Oferta - zakres działalności

1. Diagnoza:

 • określanie poziomu rozwoju intelektualnego 
 • określanie przyczyn trudności w nauce
 • określanie uzdolnień i mocnych stron dziecka 
 • określanie podłoża zaburzeń neurorozwojowych 
 • określanie podłoża trudności emocjonalnych, społecznych i wychowawczych 
 • określanie predyspozycji zawodowych i dalszego kierunku kształcenia 
 • określanie poziomu rozwoju mowy i trudności artykulacyjnych 
 • określanie zaburzeń w obszarze integracji sensorycznej 

W swojej pracy diagnostycznej korzystamy z wystandaryzownych, nowoczesnych testów psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych.

Po przeprowadzonej diagnozie specjalista udziela informacji o uzyskanych wynikach badań. Na wniosek rodzica możliwe jest uzyskanie pisemnej informacji na temat wyników diagnozy lub opinii w danej sprawie. Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola).

2. Terapia:

 • indywidualna terapia psychologiczna (zaburzeń lękowych, trudności emocjonalnych, wychowawczych) 
 • indywidualna terapia pedagogiczna (dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji, z wolniejszym rozwojem psychoruchowym, z trudnościami w nabywaniu umiejętności szkolnych – czytania i pisania, z trudnościami w nauce matematyki, z obniżoną sprawnością grafomotoryczną, dla uczniów dyslektycznych) 
 • indywidualna terapia logopedyczna (dla dzieci z wadą wymowy, z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami komunikacji) 
 • indywidualna terapia integracji sensorycznej

Dla każdego dziecka uczestniczącego w terapii opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny.


3. Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - więcej...

4. Konsultacje i doradztwo w zakresie mutyzmu wybiórczego

5. Instruktaż dotyczący masażu Shantala

6. Diagnoza wyższych funkcji słuchowych - APD oraz konsultacje z PROVIDEREM NEUROFLOW dotyczące treningu ATS

7. Mediacje - więcejNa diagnozę, terapię albo na zajęcia, 
dziecko można zapisać: 
Szukaj