Wizytówka Google    Facebook    Kadra    Aktualności    RODO    Cookies    Kontakt    Lokalizacja    Rejestracja online    Zamów kontakt    OK! Dzwonię!    X

Terapia pedagogiczna (reedukacja, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)

Pedagogika

Nasze zajęcia kierujemy przede wszystkim do:
  • dzieci doświadczających trudności w nauce czytania i pisania, szczególnie o charakterze ryzyka dysleksji, dysleksji, dysortografii i dysgrafii 
  • dzieci mających trudności w nauce matematyki 
  • dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne przejawiających zaburzenia i opóźnienia w rozwoju psychomotorycznym
Szukaj