Samoregulacja!

Zamiast kontroli!
Emocje? Napięcie? Stres? Zbyt niski lub zbyt wysoki stan pobudzenia … i awantura gotowa! Rodzicu, jeśli uważasz, że twoje dziecko ma kłopot z samokontrolą, ten tekst jest dla ciebie.

Co się ze mną dzieje?

Czyli o stanach pobudzenia
Stan niskiego i wysokiego pobudzenia wahają się od okresu snu, senności, spokoju przez wysokie pobudzenie aż do stanu „walki lub ucieczki”. Pobudzenie charakteryzuje się wysokim lub niskim poziomem aktywności (fizycznej i umysłowej), energii, napięcia czy świadomości bodźców. Samoregulacja jest więc sposobem, w jaki radzimy sobie ze stresorami, ile przy tym zużywamy energii i jak szybko wracamy do równowagi. Efektywna samoregulacja sprzyja dobremu samopoczuciu i lepszemu funkcjonowaniu. Ważnym jej aspektem jest świadomość swojego stanu pobudzenia i adekwatnie do potrzeb sytuacji regulowanie go w dół (obniżanie pobudzenia) lub górę (podwyższanie).

Co zakłóca samoregulację?

Obszary stresu według metody „Self-reg”
 • Biologiczny (np. głód, ból, zmęczenie, choroba, zbyt wysoka lub niska temperatura) 
• Emocjonalny (np. emocje silne lub przykre) 
• Poznawczy (np. informacje zbyt abstrakcyjne, przekazywane zbyt szybko lub wolno, skupienie przez zbyt długi czas)
• Społeczny (trudne i niezrozumiałe sytuacje, konflikty, bycie ofiarą lub świadkiem przemocy) 
• Prospołeczny (silne emocje innych osób, poczucie winy, poczucie niesprawiedliwości)

Pięć kroków metody SELF-REG

1. Zauważ sygnały stresu i przeformułuj zachowanie (tj. zauważ, że osoba zachowująca się źle nie jest zła z natury, lecz jest w danej chwili przeciążona stresem) 
2. Zidentyfikuj stresory w pięciu obszarach 
3. Zredukuj stres 
4. Poświęć chwilę na refleksję i rozwiń samoświadomość 
5. Zregeneruj się: zrób coś co pomaga ci się uspokoić, odpocząć i odnowić zasoby energii
Tekst został napisany na podstawie książki: Agnieszki Stążki-Gawrysiak „Self-Reg. Opowieści dla dzieci. O tym jak działać gdy emocje biorą górę”
Więcej informacji? 
Zadzwoń: 717789222 lub napisz: poradnia(at)educata.pl.
Szukaj