Szkolenie - zestawienie
ASD - Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem

Prowadząca: 
Joanna Wójtowicz-Pałasz, logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, pedagog. Pracuje z dziećmi o różnych typach trudności w zakresie nabywania i stosowania komunikacji oraz języka. Pasjonatka pracy Małym Dzieckiem z trudnościami w komunikacji z wykorzystaniem zabawy. Dzieli się doświadczeniem w pracy prowadząc zajęcia szkolenia i kursy dla logopedów, studentów, nauczycieli przedszkola. Uczestnik wielu kursów doskonalących oraz konferencji naukowych. W trakcie szkolenia na terapeutę GPS oraz modelu terapii ESDM. Wykładowca akademicki AM, UP oraz innych uczelniach wyższych . Prelegent podczas konferencji naukowych dotyczących ASD, trener.

Plan szkolenia:
1. Ocena umiejętności komunikacyjnych i językowych - dostępne narzędzia,
  • uczestnik będzie umiał ocenić możliwości komunikacyjne małego dziecka z ASD,
  • zapozna się z dostępnymi narzędziami do oceny komunikacji i języka,
  • zapozna się z autorskim narzędziem do oceny komunikacji i języka u małego dziecka.
2.  Pierwsze spotkania terapeutyczne - planowanie, przebieg, 
  • uczestnik będzie potrafił przeprowadzić pierwsze spotkania z wykorzystaniem technik wspierających nawiązywanie relacji,
  • pozna proste i podstawowe zabawy do wykorzystania podczas pierwszych spotkań terapeutycznych, 
  • będzie potrafił zaplanować kilka kolejnych spotkań terapeutycznych,
  • zapozna się z technikami wspierającymi rozwój uwagi.
3. Współpraca z Rodzinami - dobór metod pracy, zalecenia, 
  • uczestnik zapozna się z podstawowymi założeniami dotyczącymi prawidłowego wyboru metody terapeutycznej do potrzeb dziecka i jego Rodziny,
  • zapozna się z różnymi zaleceniami i ćwiczeniami wykorzystywanymi do pracy w domu.
4. Nagrania zajęć terapeutycznych. 
  • uczestnik zapozna się z nagraniami zajęć terapeutycznych na różnym poziomie funkcjonowania dzieci z ASD.

Więcej informacji o szkoleniu: 608 782 558 lub poradnia(at)educata.pl
Szukaj