Szkolenie - zestawienie
Emisja głosu jako kluczowy etap samowiedzy każdego logopedy 
oraz terapia oddechowa i emisyjna w pracy z pacjentem

Prowadzący: 
Edwin Bażański – aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, logopeda, neurologopeda kliniczny, terapeuta emisji głosu. Doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Od dwudziestu lat zajmuje się poszukiwaniem skutecznych metod wydobywania głosu u osób nie tylko zajmujących się zawodowo pracą głosem ale także u osób z upośledzeniami oraz u osób z niepłynnością mowy.

Program:
1. Archetyp parametrów oddechowych czyli anatomiczne i fizjologiczne uwarunkowania prawidłowego oddechu oraz anatomiczne uwarunkowania części twarzowej w wywoływaniu dźwięku. 
2. Typologia oddechu – podziały ze względu na płeć, funkcjonowanie czynnościowe i społeczne. Zróżnicowanie oddechowe u obojga płci warunkujące specyfikę głębokości oddechowej, prawidłowości, upośledzenia. 
3. Etapy rozwoju oddechowego we wszystkich okresach rozwojowych. 
4. Metody diagnozowania upośledzeń pracy przepony.Podział anomalii przeponowych z uwzględnieniem głębokości przeponowo-rezonacyjnej. Aktywizacja przepony poprzez trening wysiłkowy. 
5. Rezonator czaszkowy, piersiowy i brzuszny. Rejestratory tonów niskich i wysokich. 
6. Appoggio – podparcie oddechowe jako apogeum.
7. Terapia oddechowa jako dążenie do wsparcia rozwoju językowego:
  • Diagnoza per oculis,
  • Diagnoza sensoryczno-manualna,
  • Diagnoza rezonacyjna,
  • Diagnoza iluminacji dźwiękowo –myślowej.
8. Terapia psychostymulacji oddechowej jako priorytetowy element treningu w dysfunkcjach: Zespół Downa, upośledzenia w stopniu umiarkowanym, niepłynność mowy, afazja:
  • „stres komunikacyjny” w autyzmie czyli neurotyczny lęk przed „mówieniem przeponowym” - przykładowe materiały filmowe,
  • „uduszony głos” czyli krtaniowy i tchawiczy charakter głosu w Zespole Downa (przykładowe materiały filmowe),
  • Technika Delikatnego Startu Mowy (TDSM) oraz Technika Przedłużonego Mówienia (TPM) u osób z niepłynnością mowy,
  • „wybudzanie głosu” czyli spastykagłosu w afazji. 
9. Ćwiczenia energetyzujące i relaksacyjne. Wydobywanie odpowiedniej barwy głosu i tonacji.
10. Ćwiczenia głosowe z zakresu Metod Prezentacji Osobistej z zastosowaniem „sinusoidalności głosowej” w przemówieniu publicznym, podczas zajęć z dzieckiem, podczas wizyty terapeutycznej, w życiu prywatnym. 

Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz materiały dotyczące omawianych zagadnień.

Więcej informacji o szkoleniu: 608 782 558 lub poradnia(at)educata.pl
Szukaj