Trening Umiejętności Społecznych


TUS - grupy w wieku 6-7 i 8-9 lat 

Podczas zajęć TUS dzieci uczą się, dyskutując, bawiąc się, grając, obserwując i odgrywając sytuacje, poprzez ich doświadczanie. Ćwiczą sposoby reagowania na trudne sytuacje ze swojego codziennego życia (np. w szkole, na podwórku). Cały program proponuje liczne umiejętności społeczne do wyboru. Zwykle TUS tworzy się dla konkretnej grupy dzieci uwzględniając ich potrzeby. Podczas 12 tygodniowego treningu ćwiczy się z dziećmi od 8-12 umiejętności społecznych. 

Grupa dzieci 8-9 letnie czwartek godzina 17.30- 19.00 - rejestracja
Grupa dzieci 6-7 letnie - środa godz. 14.00-15.30 - rejestracja
Zajęcia mają stałą strukturę oraz zasady pracy, które są przedstawione dzieciom w przejrzysty sposób. Mimo stałych ram podczas zajęć pozostaje dużo swobody na kreatywność i inicjatywę dzieci. Do zajęć włącza się także elementy bajkoterapii, arteterapii oraz atrakcyjne gry i zabawy, zgodne z upodobaniami grupy oraz zainteresowaniami jej uczestników, będące kontynuacją przeprowadzonych ćwiczeń. Ważnym elementem zajęć są „rundki w kole” na początku i na końcu każdego spotkania, podczas których uczestnicy mogą podzielić się swoimi uczuciami, spostrzeżeniami i przemyśleniami oraz po prostu bieżącymi wydarzeniami z ich życia.
Przykładowe umiejętności to:
• mówienie miłym/odważnym głosem 
• czekanie na swoją kolej 
• uważne słuchanie 
• proszenie o pomoc 
• pomaganie innym 
• ignorowanie zaczepek 
• radzenie sobie z czyimś gniewem 
• radzenie sobie z pominięciem 
• reakcja na niepowodzenie 
• dołożenie wszelkich starań 
• radzenie sobie z presją grupy 
• wyrażanie sympatii 
• rozumienie czyichś uczuć 
• rozpoznawanie swoich emocji 
• radzenie sobie ze złością (rozpoznawanie, nazywanie, techniki redukcji, wyrażanie).
Trening Umiejętności Społecznych to forma rozwoju korzystna dla każdego. Specjalnie dedykowana jest dla dzieci i młodzieży potrzebującej ćwiczeń doskonalących umiejętności potrzebne w codziennych kontaktach z innymi, w różnych miejscach i grupach tak, aby nauczyły się żyć w zgodzie ze sobą i innymi, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad społecznych oraz uczuć, wartości i potrzeb innych osób. W efekcie dzieci rzadziej popadają w konflikty z rówieśnikami, częściej współpracują oraz cieszą się lepszymi relacjami z kolegami i koleżankami oraz dorosłymi. Są spokojniejsze, potrafią radzić sobie konstruktywnie ze swoimi emocjami i uczuciami. Podczas zajęć TUS dzieci i młodzież najpierw dyskutują o poznawanych umiejętnościach, oglądają modelowe przykłady zachowania, ćwiczą te zachowania poprzez odgrywanie ról, otrzymują pochwały, instrukcje, informacje zwrotne oraz są motywowane do utrwalania ćwiczonych umiejętności w środowisku domowym i szkolnym. Uzyskanie oczekiwanych rezultatów treningu zależy od wypracowania dobrej współpracy, nie tylko między trenerami i dziećmi, ale także pomiędzy rodzicami, nauczycielami i trenerami. Wymaga dodatkowych systematycznych ćwiczeń w domu i w szkole przy wsparciu rodziców i wychowawców. Wówczas wzrasta skuteczność podejmowanych działań. Nabyte umiejętności zostają przeniesione na różne obszary funkcjonowania dziecka oraz są utrwalane.
TUS jest sposobem doskonalenia sfery emocjonalno-społecznej dla każdego ucznia. Trening może wpłynąć pozytywnie także na codzienne funkcjonowanie dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu, szczególnie w kontakcie i relacjach z innymi. Jest korzystną formą pracy dla dzieci z cechami nieśmiałości, lękliwości społecznej, jak i nadpobudliwości psychoruchowej. Często TUS stosuje się również w rewalidacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera). TUS jest formą działań behawioralno-poznawczych, wymaga prawidłowego myślenia oraz kontaktu z rzeczywistością, dlatego dedykowany jest dla dzieci w normie intelektualnej oraz bez aktywnych chorób psychicznych czy głębokich zaburzeń zachowania i emocji, uniemożliwiających kontakt z dzieckiem oraz pracę w warunkach grupowych.
SZCZEGÓŁY
O przyjęciu decyduje między innymi kolejność zgłoszeń. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu dziecka do zajęć zależy od przebiegu konsultacji z rodzicem i pozyskanych informacji oraz spotkania z dzieckiem. Koszt dwóch spotkań kwalifikacyjnych: to 50 zł rozmowa z rodzicem do 45 minut i 50 zł rozmowa z dzieckiem do 45 minut (razem 100 zł).
Przed rozpoczęciem zajęć konieczne jest przynajmniej jednokrotne spotkanie z dzieckiem, które ma za zdanie umożliwić trenerom lepsze zapoznanie się z nim i przygotowanie go do pracy grupowej. 

PROWADZĄCY 
Zajęcia prowadzić będą certyfikowany trener i socjoterapeuta dzieci i młodzieży z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu grup dziecięcych, w tym TUS.

ILOŚĆ SPOTKAŃ, CZAS TRWANIA, CENY 
W podstawowej wersji odbędzie się 10 spotkań. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez 1, 5 godziny lekcyjnej (75 minut) Koszt podstawowego treningu – 10 spotkań grupowych: 1000 zł (plus wspomniany wyżej koszt rekrutacji 100 zł). Istnieje możliwość kontynuowania zajęć w wersji zaawansowanej, jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych uczestnicy będą chcieli i potrzebowali kontynuować spotkania. 
W trakcie trwania treningu konieczna będzie przynajmniej jedna dłuższa konsultacja rodzicami - w cenie treningu. lub wedle zapotrzebowania rodziców oraz dyspozycyjności trenerów. Koszt dodatkowej konsultacji: 80 zł - 45 minut

Korzystna byłaby również konsultacja z wychowawcą/nauczycielem dziecka - celem wypracowania wspólnej strategii pracy, czas trwania około 2godziny zegarowe - koszt 200 zł (opcjonalnie). 
Na trening można zapisać dziecko: 
- tel.: 608 782 558 
 
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej o tym tutaj.

EDUCATA
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrocławiu 
Aleja Wiśniowa 81 | 53-126 Wrocław 
Nr rachunku bankowego: 15 1090 2398 0000 0001 3361 1186 
Kod SWIFT (BIC code) Santander Bank Polska: WBKPPLPP 
REGON: 362792845 
Copyright ©2015-2022 EDUCATA, All Rights Reserved.