Wizytówka Google    Facebook    Kadra    Aktualności    RODO    Cookies    Kontakt    Lokalizacja    Rejestracja online    Zamów kontakt    OK! Dzwonię!    X
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCATA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dla rodziców - więcej informacji...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) organizuje się dla dziecka z niepełnosprawnością posiadającego opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju (Opinia WWR), wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
Opinię o potrzebie objęcia zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się dla dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia obowiązku szkolnego. 
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635) 

Opinię WWR można realizować w: 
- przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego 
- szkole podstawowej, w tym specjalnej w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 USO
- publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej (jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie WWR) 
- domu rodzinnym dziecka (w szczególności z dzieckiem, które nie ukończyło 3 r.ż.) 
Zajęcia WWR prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powołany przez dyrektora odpowiednio; przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni. 
W naszej Poradni w skład zespołu wchodzą następujący specjaliści: 
- psycholog 
- neurologopeda kliniczny ze specjalnością wczesnej interwencji logopedycznej
- terapeuta integracji sensorycznej 
- fizjoterapeuta
Liczba i rodzaj zajęć terapeutycznych ustalana jest przez Dyrektora wspólnie z rodzicem, w zależności od potrzeb rozwojowych dziecka oraz możliwości realizacji poszczególnych zajęć przez Poradnię.
 
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej o tym tutaj.

EDUCATA
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrocławiu 
Aleja Wiśniowa 81 | 53-126 Wrocław 
Nr rachunku bankowego: 15 1090 2398 0000 0001 3361 1186 
Kod SWIFT (BIC code) Santander Bank Polska: WBKPPLPP 
REGON: 362792845 
Copyright ©2015-2022 EDUCATA, All Rights Reserved.