Anna Ciszewska: terapeuta, pedagog specjalny

Terapeuta pedagogiczny, tutor i trener metod szybkiej nauki. Pracuję z dziećmi w wieku 5-15 lat, oraz z rodzicami, pomagając w trudnościach szkolnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od lat pomagam rodzicom i dzieciom w rozwiązywaniu problemów z nauką, rozwijając u nich umiejętność analitycznego czytania, koncentrowania się, czy zapamiętywania. 
Jako terapeuta pedagogiczny, wspieram dzieciaki ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jako trener metod szybkiej nauki - rozwijam ich umiejętności uczenia się. Jako tutor - pomagam dzieciakom uwierzyć w swoje możliwości. Godziny rozmów z rodzicami, dały mi doświadczenie i przegląd najczęściej spotykanych szkolnych i edukacyjnych bolączek. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, odpowiadając na jego specyficzne potrzeby. Na spotkaniach ze mną panuje przyjazna atmosfera, buduję relację z dzieckiem i dbam o jego pozytywne nastawienie. 
Ukończyłam Studium Terapii Rodzin w Ujęciu Systemowym w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Szkołę Tutorów na Collegium Wratislaviense, oraz studia podyplomowe "Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna". Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Prowadzę terapię indywidualną dzieci, konsultacje dla rodziców, oraz jako trener, prowadzę warsztaty dla dorosłych i dzieci.


Szukaj