Monika Burzyńska: neurologopeda

Pedagog specjalny, logopeda i neurologopeda kliniczny - specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta ręki. Rekomendowany przez ORE realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców", instruktor masażu Shantala. 

Doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne zdobywałam w trakcie pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz szkołach podstawowych i przedszkolach, a także podczas uczestnictwa w wielu kursach i szkoleniach. Stale poszukuję nowych metod terapii, by jak najlepiej pomóc swoim małym i większym klientom. Doktorantka na Wydziale Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Wykładowca akademicki. 

Pracuję z dziećmi w różnym wieku, zarówno zdrowymi, jak i posiadającymi wyzwania w rozwoju prowadząc terapię pedagogiczną i logopedyczną. Pomagam dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią oraz z zaburzeniami rozwoju mowy na tle zespołu Downa i mózgowego porażenia dziecięcego. Prowadzę konsultacje dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.


Szukaj