Natalia Kryczka: psycholog

Prowadzę terapię psychologiczną skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do 10 r.ż., które mają: 
- problemy emocjonalne (trudności z radzeniem sobie ze swoimi emocjami takimi jak: smutek, złość, niepokój, lęk, frustracja; niskie poczucie wartości, radzenie sobie z sytuacją rozwodu rodziców, żałobą) 
- trudności w nauce (trudności z koncentracją, zapamiętywaniem informacji, czytaniem, pisaniem) 
- problemy z zachowaniem (agresja, trudności z kontrolą impulsów, kłopoty w relacjach z rówieśnikami) 
- trudności w relacjach społecznych (trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z rówieśnikami, rodzeństwem lub dorosłymi) 
Szukaj