Wizytówka Google    Facebook    Kadra    Aktualności    RODO    Cookies    Kontakt    Lokalizacja    Rejestracja online    Zamów kontakt    OK! Dzwonię!    X

Terapia ręki

Ręka to wyspecjalizowany narząd, który w życiu człowiek odpowiedzialny jest za większość funkcji.

Terapia ręki

Przy jej pomocy możemy wykonywać czynności nie wymagające dużej precyzji, np. pchanie, siłowanie się, podnoszenie, jak i te bardziej skomplikowane, np. szycie czy pisanie. 
Od sprawności rąk zależy poziom niezależności człowieka. Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak i dostarczenia wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych struktur i kształtów. Są to ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi. W późniejszym etapie obejmuje naukę pisania. 
W naszej placówce pracujemy w oparciu o Program Terapii Ręki (PTR) stworzony przez Wiolettę Bartkiewicz oraz Anetę Giczewską
Praca PTR odbywa się według określonego schematu: powitanie, seria ćwiczeń rozmachowych, seria ćwiczeń manualnych, seria ćwiczeń ruchów precyzyjnych, relaks, pożegnanie.
Szukaj