Szkolenie - zestawienie
Opóźniony rozwój mowy – kreatywne postępowanie logopedyczne

Prowadząca: 
Agata Gładowicz- Bojarska neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena. Od wielu lat pracuje jako logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. Inicjatorka i prowadząca spotkania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Autorka/współautorka warsztatów „Kiedy do logopedy”, „W co się bawić?”, „Dorosły wobec dziecięcej zabawy” oraz „Stymulowanie rozwoju mowy dziecka”. 
Prowadzi szkolenia dla logopedów z zakresu wywoływania głosek oraz opóźnionego rozwoju mowy. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nauczyciel akademicki – prowadzi zajęcia ze studentami w ramach podyplomowych studiów logopedycznych. 

Program szkolenia:
 1. Część teoretyczna ok.: 1,5 - 2 godz.:
 • O.r.m. –zakres pojęcia.
 • Prawidłowy rozwój mowy jako inspiracja do prowadzenia terapii. 
 • Opóźniony rozwój mowy w świetle zaburzeń integracji sensorycznej. 
 • Psychologiczne i pedagogiczne skutki o.r.m. 
 • Metody i techniki wspomagające terapię. 
 • Program Learning Language and Loving It. 

2. Część praktyczna 5,5 - 6 godz.:  
 • Diagnoza. 
 • Obszary jakie rozwijamy w terapii dziecka z o.r.m. 
 • Przykłady zabaw na pracę w każdym obszarze z uwzględnieniem oddziaływań 1:1 i w małych grupach, w tym: wzbogacanie słownictwa biernego; wzbogacanie słownictwa czynnego- odsamogłosek do wyrazów wielosylabowych; zabawy kształtujące prawidłową odmianęczęści mowy; modelowanie zdań; ćwiczenia fluencji słownej; zabawy doskonalące motorykę małą i dużą we współdziałaniu z mówieniem; ćwiczenia percepcji, pamięci iuwagi słuchowej.
 • Jak budować atrakcyjne zajęcia w pracy z małym dzieckiem. 
 • W co się bawić? Inspiracje dla rodziców. 
 • Postępowanie logopedyczne - wskazówki dla rodziców i terapeutów. 
 • Jak aktywizować dziecko z opóźnieniem rozwoju mowy podczas występów w przedszkolu. 

Więcej informacji o szkoleniu: 608 782 558 lub poradnia(at)educata.pl
Szukaj