Wizytówka Google    Facebook    Kadra    Aktualności    RODO    Cookies    Kontakt    Lokalizacja    Rejestracja online    Zamów kontakt    OK! Dzwonię!    X

Terapia logopedyczna to różnorodne oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń porozumiewania się.  

Logopedia

Diagnoza logopedyczna obejmuje:
  • wywiad rozwojowy z rodzicem – bardzo ważne jest, by rodzic przypomniał sobie o najistotniejszych momentach w życiu dziecka począwszy od przebiegu ciąży, po poród, okres niemowlęcy i wczesnodziecięcy. Warto również wiedzieć, czy w najbliższej rodzinie dziecka występowały wady wymowy
  • ocenę artykulacji dziecka – logopeda w trakcie zabawy z dzieckiem i swobodnej rozmowy oraz przy pomocy kolorowych obrazków sprawdza które głoski są wymawiane nieprawidłowo
  • ocenę budowy i sprawności narządów mowy – do prawidłowej artykulacji potrzebne są sprawne język, wargi, podniebienie. Wady zgryzu, przetrwały niemowlęcy sposób połykania, ustny tor oddechowy również utrudniają dziecku opanowanie ładnego mówienia
  • ocenę słuchu fonemowego – czyli umiejętność odróżniania jednej głoski od drugiej w konkretnej wypowiedzi (kura – kula, góra – kura, koza – kosa, Tomek – domek)
  • ocenę rozumienia mowy oraz rozwój słownika dziecka . Wizyta diagnostyczna kończy się przedstawieniem rodzicom wniosków z przeprowadzonego badania. Logopeda informuje o potencjalnych zagrożeniach w rozwoju mowy i proponuje ewentualną terapię. Rodzic otrzymuje również wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.
W naszym gabinecie terapia logopedyczna obejmuje:
  • terapię opóźnionego rozwoju mowy
  • usuwanie wad wymowy: kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k, gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski g, seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż, reranie – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r, mowa bezdźwięczna
  • terapię dzieci z wadą słuchu i niesłyszących
  • terapię zaburzeń mowy: u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja)
Szukaj