Justyna Posadzy: psycholog

Psycholog, doradca zawodowy, terapeuta EEG Biofeedback. Dyrektor Educaty Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrocławiu. 
Posiadam szeroką wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z psychologią rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w szkole i przedszkolu. Moja wiedza teoretyczna jest poparta osobistymi doświadczeniami i obserwacjami w tym obszarze poprzez bezpośrednią pracę z dzieckiem i jego rodzicem oraz podejmowane działania na terenie szkół. Nieustannie doskonalę zdobyte umiejętności i poszerzam swoje kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego, poszukuję nowych form pracy i nowoczesnych narzędzi diagnostycznych w tym obszarze. Jestem członkiem Narodowego Forum Doradztwa Zawodowego. 
Od kilkunastu lat zajmuję się: doradztwem zawodowym adresowanym przede wszystkim dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, określaniem predyspozycji zawodowych, mocnych stron, tkwiącego w nich potencjału zawodowego oraz planowaniu ich ścieżek edukacyjnych i kariery zawodowej, diagnozą psychologiczną możliwości rozwojowych dzieci, potencjału poznawczego, przyczyn trudności rozwojowych i edukacyjnych.


Szukaj