Katarzyn Gilarska: mediator

Mediator mediator Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Zielonej Górze, wpisany na listę stałych mediatorów.
Prowadzi sprawy z zakresu spraw rodzinnych, małżeńskich, cywilnych (podziały majątku wspólnego), w których strony chcą dojść do porozumienia przy udziale mediatora, korzystając z alternatywnej metody rozwiązywania sporów jaką jest MEDIACJA. Mediator Szkolny wspierający szkoły w trudnych sytuacjach konfliktowych związanych z różnymi obszarami ich działania. Autorka i prowadząca autorski program warsztatów dla dzieci nt. mediacji, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest zapobieganie przemocy w środowisku szkolnym i rówieśniczym, propagowanie mediacji wśród dzieci i młodzieży jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Propagatorka tworzenia w szkołach kącików mediacji jako miejsca, w którym młodzi ludzie w sposób samodzielny i sprawczy będą rozwiązywać konflikty . Autorka i prowadząca program szkoleniowy na temat mediacji w szkole i nie tylko dla nauczycieli. Konsultant psychoterapii pozytywnej. Z natury osoba pogodna, otwarta na ludzi i świat, „moją pasją jest praca z ludźmi i pomaganie im w sytuacjach konfliktowych”. 
Szukaj