Ewa Sierakowska: psycholog

Psycholog diagnosta i terapeuta, terapeuta Biofeedback. 
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy i zaniedbania oraz z osobami w kryzysie. W pracy z rodziną bliskie mi jest podejście systemowe. 
Od wielu lat zajmuję się też diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie trudności w nauce, zaburzeń w rozwoju emocjonalno-społecznym i uzdolnień, ukierunkowując dalszy rozwój dzieci. W ramach swojej wieloletniej pracy psychologa opracowywałam diagnozy psychologiczne pod kątem orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego i orzekania o niepełnosprawności, pełniłam też funkcję biegłego sądowego z zakresu psychologii dziecka i młodzieży. 

W pracy staram się przede wszystkim słuchać i dopasowywać formy pomocy psychologicznej do potrzeb i oczekiwań klienta, a także jego możliwości wynikających z uwarunkowań osobistych i rodzinnych.


Szukaj