Wizytówka Google    Facebook    Kadra    Aktualności    RODO    Cookies    Kontakt    Lokalizacja    Rejestracja online    Zamów kontakt    OK! Dzwonię!    X

Cennik

Ceny w złotych (PLN)
*- cena od 01.03.2024 r.

DIAGNOZA

 • Diagnoza psychologiczna - 350
 • Diagnoza pedagogiczna - 350
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych - 350
 • Diagnoza trudności szkolnych i dysleksji (badanie psychologiczne i pedagogiczne) - 550
 • Diagnoza trudności w nauce matematyki (2 spotkania, dyskalkulia) - 650
 • Diagnoza gotowości szkolnej (badanie psychologiczne i pedagogiczne) - 500
 • Diagnoza neurologopedyczna - 250
 • Diagnoza spektrum autyzmu (wywiad z rodzicem, ADOS, konsultacja po diagnozie) - 800
 • Diagnoza przetwarzania słuchowego Neuroflow - 350/do ustalenia z terapeutą Neuroflow*

KONSULTACJA

 • Konsultacja psychologiczna - 200 
 • Porada zawodowa - 250
 • Konsultacje dla nauczycieli/wychowawców w sprawie planowania i prowadzenia działań terapeutycznych na terenie placówki (60 min.) - 200
 • Konsultacja w sprawie mutyzmu wybiórczego (rozmowa z rodzicem) - 350
 • Konsultacja neurologopedyczna dla rodziców noworodków i niemowląt - 200
 • Konsultacja w sprawie zastosowania systemu MFS - 150
 • Masaż Shantala (dla niemowląt, dla dorosłych, dla kobiet w ciąży) 1 spotkanie - 200
 • Konsultacja fizjoterapeuty - 250
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia instruktażu w domu klienta (cena jest ustalana indywidualnie)

TERAPIA

 • Terapia psychologiczna - 200
 • Terapia pedagogiczna - 150
 • Terapia ręki - 150
 • Terapia neurologopedyczna - 150
 • Terapia jąkania - cena ustalana indywidualnie z terapeutą

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 • Diagnoza integracji sensorycznej - 550
 • Terapia integracji sensorycznej - 200

MEDIACJE

 • do ustalenia indywidualnie w zależności od sprawy

INNE

 • Opinia - 50
 • Zaświadczenie (Informacja o wynikach diagnozy) - 50
 • Szkolenia Rad Pedagogicznych – 400 zł/1 godzina dydaktyczna
Szukaj