Wizytówka Google    Facebook    Kadra    Aktualności    RODO    Cookies    Kontakt    Lokalizacja    Rejestracja online    Zamów kontakt    OK! Dzwonię!    X

Terapia psychologiczna (problemy emocjonalno-społeczne)

Psychologia

Terapia psychologiczna adresowana jest do dzieci, u których obserwuje się problemy:
  • okresy buntu i trudności separacyjne małych dzieci
  • zaburzenia lękowe
  • problemy szkolne
  • zachowania opozycyjno-buntownicze
Psychoterapia małych dzieci prowadzona w naszym gabinecie oparta jest na zabawach o charakterze projekcyjnym, które pomagają dotrzeć do źródła zaburzeń, a następnie je niwelować, przy czynnym udziale rodziców. 
Z dziećmi starszymi pracujemy zgodnie z założeniami terapii poznawczo-behawioralnej, nastawionej na rozwiązanie bieżących problemów. Jest to terapia krótkoterminowa, oparta o analizę związków myślenia, emocji i zachowania, angażująca dziecko do ścisłej współpracy z terapeutą.
Szukaj