Anna Kuczkowska: psycholog

Jestem psychologiem dziecięcym, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, neurologopedą. Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewcza w Poznaniu, studia podyplomowe w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Odbyłam szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku wczesnej interwencji, szpitalu, przedszkolu integracyjnym. 

Jestem praktykiem, a praca z najmłodszymi dziećmi jest moją pasją. Konsultuję i badam psychologicznie dzieci w wieku od 0 do 12 roku życia. Zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci z zaburzeniami, opóźnieniami rozwoju mowy, dzieci z grup ryzyka, przy podejrzeniu ADHD, całościowych zaburzeń rozwoju. Wykonuję diagnozę psychologiczną – badanie rozwoju, inteligencji, funkcji poznawczych u dzieci z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami koncentracji uwagi, u dzieci zdolnych, badanie gotowości szkolnej. Konsultuję dzieci z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami jedzenia i wypróżniania. Prowadzę diagnozę i terapię procesów integracji sensorycznej.
Szukaj